ข่าวหนังสือพิมพ์

ข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธรุกิจ
ติดตามข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ที่  news.siammongkol.com

* ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ Thai Pbs

ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

วันนี้ (26 ก.ย.) รายงานข่าวจากองค์การยูเนสโก เปิดเผยว่า ในวันนี้ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และ สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก จะมีการประชุมสันติภาพนานาชาติ กันยายน 2560 หรือ International Peace Conference September 2017 ในหัวข้อ การสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน - มรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (Creating Sustainable Society of Peace: A legacy of King Bhumibol Adulyadej of Thailand)

โดยการประชุมวันนี้ จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การยเนสโก กรุงปารีส ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก กล่าวต้อนรับ จากนั้นเวลา 09.10 น.นางอิริน่า โบโคว่า )Ms.Irina Bokova) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ขึ้นกล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 09.20 น. นายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ขึ้นกล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 09.30 น. ผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกจากประเทศต่าง ๆ กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 10.00 น. การแสดงธรรม และพิธีสดับปกรณ์ โดยคณะพระสงฆ์ไทย นำโดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และพระธรรมทูตไทยในยุโรป รวม 10 รูป
เวลา 10.45 น. Venerable Master Chin Kung ผู้ก่อตั้งกองทุนการศึกษาพระพุทธศาสนา ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศออสเตรเลีย กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 10.55 น. Reverend Masamichi Shodo Kobayashi ผู้แทนสหพันธ์พระพุทธศาสนาประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศญี่ปุ่น กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.00 น. Venerable Thich Phouc Tan ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศออสเตรเลีย กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.05 น. Reverend Hoe Seong ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศเกาหลีใต้ กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.10 น. Dato' Tan Gin Soon ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศมาเลเซีย กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.15 น. Mr. Padma Jyoti ผู้แทนธรรโมทัยสภา พุทธสมาคมแห่งประเทศเนปาล ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศเนปาล กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.20 น. นายพัลลภ ไทยอารี ผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และรองประธาน พ.ส.ล. กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 14.00 น. จะอยู่อย่างไรในโลกที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ – พุทธจริยศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “Guidance for a broken world: the Buddhist Ethics of King Bhumibol of Thailand”
โดย : ศาสตราจารย์ สตีเฟน บี ยัง (Professor Stephen B. Young), Global Executive Director, CAUX ROUND TABLE

เวลา 15.00 น. เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์ “Sufficiency Economy to Sustainable Development Goals : His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Compassion in Action”
โดย : ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เวลา 16.00 น. พระธรรมิกราช : พระราชาแห่งมั่นพัฒนา Dharmikaraja: The Buddhist King - The King of Sustainability”
โดย : พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก และอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เวลา 17.00 น. พระราชาแห่งนวัตกรรมทางดิจิทอล – การนำเสนอดิจิทอลซฟต์แวร์ จากเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรสู่พระมหาเจดีย์บรมพุทโธ “King of Digital Innovation : From What did the Buddha teach to Borobudur”
โดย :ศาสตราจารย์ ดร. ตีตัส เลอแบร์ (Professor Dr. Titus Leber) ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวออสเตรีย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 เชิญชม รายการพิเศษ "ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ณ องค์การยูเนสโก้ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เวลา 14:00 -15:30 น. วันนี้ด้วย

...อ่านต่อ
ทูตเมียนมาปฏิเสธ "ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" โรฮิงญาในยะไข่

เอกอัครราชทูตประเทศเมียนมา ประจำองค์การสหประชาชาติ ปฏิเสธกลางที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาว่า ไม่มีเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ของเมียนมาและการกล่าวหาว่า มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จำเป็นต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังย้ำด้วยว่า รัฐบาลเมียนมาจะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าไปในบังกลาเทศเดินทางกลับประเทศเมียนมาได้ หลังจากที่ผู้ลี้ภัยเหล่านั้น ผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตนแล้ว โดยรัฐบาลเมียนมามีหน้าที่ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและปกป้องพลเรือน ซึ่งเมียนมาขอประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

ด้านทางการเมียนมาโพสต์ข้อมูลว่า มีการพบหลุมศพหมู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ พร้อมทั้งกล่าวหา กองทัพกอบกู้อาระกันโรฮิงญา หรือ เออาร์เอสเอ ว่า เป็นผู้สังหารชาวฮินดู 28 คน หลังจากกลุ่มติดอาวุธ 300 คน บุกโจมตีหมู่บ้านประมาณ 100 แห่งในพื้นที่ และสังหารชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา

...อ่านต่อ
เกาหลีเหนือกล่าวหาผู้นำสหรัฐฯประกาศสงคราม

นายรี ยอง โฮ (Ri Yong Ho) รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือแถลงกับผู้สื่อข่าวในนครนิวยอร์กกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมพ์ ผู้นำสหรัฐฯประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือในข้อความที่โพสต์ผ่านทวิตเตอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือคงจะอยู่ได้อีกไม่นาน หากไม่หยุดการทำยั่วยุ

นายรีกล่าวอีกว่า การที่สหรัฐฯเป็นฝ่ายประกาศสงครามก่อน ทำให้เกาหลีเหนือมีสิทธิ์ดำเนินมาตรการโต้ตอบในทุกทาง รวมทั้งสิทธิ์ในการยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ ไม่เว้นแม้จะอยู่นอกน่านฟ้าของเกาหลีเหนือ

ด้านนางซาราห์ แซนเดอร์ส โฆษกทำเนียบขาวตอบโต้ข้อกล่าวหาของเกาหลเหนือ โดยระบุว่า ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะสหรัฐฯไม่ได้ประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือแต่อย่างใด

ทั้งนี้สหรัฐฯกับเกาหลีเหนือทำสงครามน้ำลายกันอย่างเผ็ดร้อนระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก เริ่มจากที่นายรีกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่า นายทรัมพ์เป็นพวกป่วยทางจิตที่มีอาการเพ้ออยากจะทำภารกิจฆ่าตัวตาย ซึ่งก็ทำให้นายทรัมพ์ต้องทวิตข้อความตอบโต้ โดยคำกล่าวของนายรีมีขึ้น หลังจากนายทรัมพ์ ระบุเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วว่า นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาเหลีเหนือเป็นมนุษย์จรวดที่กำลังทำภารกิจฆ่าตัวตาย

ด้านโฆษกองค์การสหประชาชาติเตือนว่า การใช้ถ้อยคำตอบโต้กันอย่างดุเดือดระหว่างสหรัฐฯกับเกาหลีเหนือจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง

 

...อ่านต่อ
สภาพเกาะ "บริติช เวอร์จิน" หลังเฮอริเคนเออร์มาคล้ายวันสิ้นโลก

วันนี้ (25 ก.ย.2560) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นางพริติ พาเตล รัฐมนตรีการพัฒนาระหว่างประเทศของอังกฤษ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัย บนเกาะบริติช เวอร์จิน ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ ในทะเลแคริบเบียน ซึ่งนางพาเตลถึงกับระบุว่า สภาพดูเหมือนกับราวเหตุการณ์วันสิ้นโลก และเหมือนกับฉากในภาพยนตร์สยองขวัญ

ก่อนหน้านี้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พายุเออร์มาที่มีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับสูงสุด ระดับ 5 ได้พัดถล่มเกาะแก่งใหญ่น้อยในทะเลแคริบเบียน ก่อนที่จะมาขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งในทะเลแคริบเบียนและในสหรัฐฯ หลายสิบคน รวมถึงสร้างความหายนะให้กับทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง โดยประชาชนบนเกาะบริติช เวอร์จิน ได้ร้องทุกข์ว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษ มาถึงพวกเขาช้ามาก

 

...อ่านต่อ
"ทรัมพ์" แบนเพิ่มพลเมืองเกาหลีเหนือ-เวเนซุเอลา เข้าสหรัฐฯ

วันนี้ (25 ก.ย.2560) นายโดนัลด์ ทรัมพ์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศคำสั่งห้ามไม่ให้พลเมืองจาก 8 ประเทศ เดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อความปลอดภัยของชาวอเมริกันทุกคน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ มาตรการครั้งนี้ครอบคลุมประเทศ อิหร่าน ลิเบีย ซีเรีย เยเมน โซมาเลีย เกาหลีเหนือ ชาด และเวเนซุเอลา ซึ่งพุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสมาชิกในครอบครัวของผู้นำเวเนซุเอลา นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการระงับการให้วีซ่าธุรกิจและท่องเที่ยวเป็นหลัก

ทำเนียบขาว เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ขณะที่ชาด ไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและข้อมูลในเชิงสาธารณะ ทำให้พลเมืองของทั้ง 2 ประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว

เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้นำสหรัฐฯ ได้บังคับใช้มาตรการห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม 6 ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐฯ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง

ในขณะที่ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ เตรียมวินิจฉัยคำสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม เดินทางเข้าสหรัฐฯในเดือนหน้า หลังจากมีการนำคำสั่งบางส่วน กลับมาบังคับใช้เป็นการชั่วคราว เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

 

...อ่านต่อ
กราดยิงคนที่โบสถ์ในสหรัฐฯ เสียชีวิต 1

วันนี้ (25 ก.ย.2560) เหตุเกิดที่โบสถ์เบอร์เนตต์แชพเพล เชิร์ช ออฟ ไครสต์ (Burnette Chapel Church of Christ) ในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี เมื่อชายคนหนึ่ง ซึ่งสวมหน้ากากเล่นสกีเดินเข้ามาที่โบสถ์และใช้อาวุธปืนกราดยิงคริสต์ศาสนิกชนที่อยู่ภายใน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คนเป็นสตรี และได้รับบาดเจ็บอีก 6 คน หลังเกิดเหตุมีคนในโบสถ์วิ่งไปหยิบปืนในรถและพยายามขัดขวาง แต่ชายที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บ

ตำรวจ ซึ่งรุดมาที่โบสถ์หลังได้รับแจ้งเหตุ เปิดเผยในเวลาต่อมาว่า ชายที่ก่อเหตุชื่อ เอ็มมานูเอล แซมสัน อายุ 25 ปี แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุโดยแซมสันถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเมื่ออาการดีขึ้น ตำรวจจะนำตัวไปควบคุมเพื่อสอบปากคำ ขณะที่มีรายงานว่าขณะเกิดเหตุมีคริสต์ศาสนิกชนอยู่ภายในโบสถ์ประมาณ 50 คน

 

...อ่านต่อ
กู้ภัยแผ่นดินไหวเม็กซิโกยังไม่ยุติ เสียชีวิตกว่า 300 คน

วันนี้ (25 ก.ย.2560) เข้าสู้วันที่ 6 หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในเมืองเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ทีมกู้ภัยยังไม่ยุติความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตตามซากอาคารที่พังถล่ม แม้โอกาสจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมแทบจะไม่มีความหวัง โดยทีมกูัภัยของอิสราเอล ซึ่งเดินทางมาช่วยเหลือ ระดมกำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคาร 6 ชั้่น ซึ่งเชื่อว่ามีผู้เคราะห์ร้ายหลายคนติดอยู่ แต่ก็ยังไม่พบสัญญานของผู้รอดชีวิต

ขณะที่ ทีมค้นหาและกู้ภัยของญี่ปุ่น ซึ่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่ซากปรักหักของอาคารอีกหลัง สามารถช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่ง ซึ่งรอดชีวิตและติดอยู่ใต้ซากอาคาร ออกมาได้อย่างปลอดภัย

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเม็กซิโก ทำให้อาคารในกรุงเม็กซิโก ซิตี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอพาร์ทเม้นท์และสำนักงาน พังถล่มถึง 38 หลัง ขณะที่ ทีมกู้ภัยของเม็กซิโกนำโดยหน่วยนาวิกโยธิน เปิดเผยว่า กู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักได้ 102 คน และช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้ 115 คน ในขณะที่ ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวล่าสุดเพิ่มเป็น 319 คน โดยกรุงเม็กซิโก ซิตี้ เพียงเมืองเดียวมีผู้เสียชีวิตถึง 181 คน

 

...อ่านต่อ
ญี่ปุ่นเปิดให้บริการ "ยืมแพะ" กำจัดหญ้า-วัชพืช

การใช้แพะในการกำจัดหญ้าและวัชพืชได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไป ตั้งแต่ลานจอดรถ สถานศึกษา ไปจนถึงโรงพยาบาล เนื่องจากแพะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้ โดยแพะโตเต็มวัย 3 ตัว แต่ละตัวจะกินหญ้าและวัชพืชได้ 6 กิโลกรัมต่อวัน ภายในเวลาประมาณ 5 เดือน แพะสามารถกำจัดหญ้าและวัชพืชได้ 4 พันตารางเมตร ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมาก แม้จะต้องใช้เวลานานกว่าการใช้แรงงานมนุษย์

ความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเริ่มหันมาให้บริการยืมแพะสำหรับการกำจัดวัชพืช อย่างในกรณีของบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองโยโกฮามาของญี่ปุ่น ได้จดสิทธิบัตรระบบการกำจัดวัชพืชด้วยการใช้แพะให้แทะเล็มหญ้าในสถานที่ต่างๆ ค่าบริการอยู่ที่ตัวละ 15,000 เยน หรือประมาณ 4,430 บาทต่อเดือน

 

 

...อ่านต่อ
"อังเกลา แมร์เคล" ได้รับเลือกเป็นนายกฯเยอรมนีสมัย 4

แม้ว่าผลการเลือกตั้งของเยอรมนีจะเป็นไปตามคาดแต่ชาวเยอรมนีหลายคนกลับรู้สึกผิดหวังเมื่อทราบว่าพรรคอัลเทอร์เนทีฟ ฟอร์ เยอรมนีหรือเอเอฟดี (AfD) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองชาตินิยมที่มีนโยบายต่อต้านศาสนาและผู้อพยพ ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในรัฐสภาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี หลังได้เสียงสนับสนุนมากพอและทำได้ดีเกินคาดในการเลือกตั้งครั้งนี้

ชาวเยอรมนีบางคนบอกว่า การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของพรรคเอเอฟดีถือเป็นเรื่องที่น่าสลดใจ ขณะที่หลายคนแสดงความผิดหวังกับผลการเลือกตั้งที่จะทำให้เกิดรัฐบาลผสมแบบไม่ลงตัว รวมทั้งการที่พรรคเอเอฟดีทำคะแนนได้ดีเกินคาด ซึ่งถือเป็นหายนะอย่างแท้จริง

ขณะที่การเมืองอย่างพรรคกรีนซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับ 5 แม้จะพอใจกับผลคะแนนที่ออกมา แต่ก็บอกว่าเป็นวันที่เศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อพรรคเอเอฟดีก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมือง ซึ่งเท่ากับว่านาซีและพวกเหยียดเชื้อชาติจะได้เข้ามาในรัฐสภา

ขณะที่พรรคซ้าย (Die Linke) ซึ่งมีคะแนนรั้งท้ายอันดัยบ 6 กล่าวตำหนิว่าเป็นความผิดของพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU-CSU) ภายใต้การนำของนางอังเกลา แมร์เคลที่ทำให้พรรคเอเอฟดีประสบควมมสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้

ทั้งนี้แม้จะครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสมัยที่ 4 แต่นางแมร์เคลก็จะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลผสมแบบสามทางระหว่างพรรคการเมืองที่มีแนวต่างกัน โดยแมร์เคลกล่าวยอมรับกับผู้สนับสนุนว่าหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเยอรมนีจะออกมารูปไหน

 

...อ่านต่อ
"ทรัมป์"ไม่จบทวิตข้อความกดดันเกาหลีเหนืออีกรอบ

วันนี้(24 ก.ย.2560) นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทวิตข้อความระบุว่า ถ้าคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ สะท้อนถึงความคิดของ"เจ้ามนุษย์จรวดน้อย" พวกเขาก็คงจะอยู่ต่อไปได้อีกไม่นาน

การทวิตของนายทรัมป์ มีขึ้นหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสหประชาชาติโดยระบุว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ เรียกนายคิมจองอึนว่าเป็นมนุษย์จรวดก่อนหน้านี้ถือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรี นายคิม จอง อึน และนายทรัมป์ กำลังปฏิบัติภารกิจฆ่าตัวตาย

ผู้นำสหรัฐอเมริกา และเกาหลีเหนือ กำลังทำสงครามวาทะโต้ตอบกันไปมาอย่างเผ็ดร้อน และขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็แสดงแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อข่มขวัญด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดหลายลำบินเข้าไปใกล้น่านฟ้าของเกาหลีเหนือ

 

...อ่านต่อ

ข่าวต่างประเทศ เดลินิวส์

ข่าวต่างประเทศ คมชัดลึก

หญิงอียิปต์อ้วนสุดในโลกเสียชีวิตแล้ว!
หญิงชาวอียิปต์ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลก เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 37 ปี...อ่านต่อ
'ทรัมป์'พบ'ประยุทธ์' 3 ต.ค.นี้
สหรัฐแถลง ปธน.ทรัมป์ มีกำหนดพบนายกฯ ประยุทธ์ ของไทย วันที่ 3 ต.ค.นี้ที่ทำเนียบขาว...อ่านต่อ
ซีอีโออูเบอร์ขอโทษชาวลอนดอน!
ซีอีโออูเบอร์คนใหม่ขอโทษชาวลอนดอน พร้อมรับปากแก้ไขความผิดพลาด หวังทางการต่อใบอนุญาตใหม่ให้...อ่านต่อ
ยันสหรัฐไม่ได้ประกาศสงคราม‘โสมแดง’
ทำเนียบขาวออกแถลงเมื่อวานนี้ ยืนยันสหรัฐไม่ได้ประกาศสงครามต่อเกาหลีเหนือ...อ่านต่อ
เมียนมาสอบเหตุพบศพ28ฮินดูรัฐยะไข่
เมียนมาสอบสวนเหตุทหารพบศพชาวฮินดู 28 คนในรัฐยะไข่ เชื่อถูกกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาสังหาร ด้านอาร์ซาปฏิเสธไม่เคยโจมตีพลเรือน ครบรอบ 1 เดือนวิกฤติรัฐยะไข่...อ่านต่อ
ฝ่ายค้านกัมพูชาติดป้ายทั่วประเทศจี้ปล่อยผู้นำพรรค
พรรคกู้ชาติกัมพูชา (ซีเอ็นอาร์พี) ซึ่งเป็นฝ่ายค้าน ติดป้ายทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนายเข็ม สกคา หัวหน้าพรรค...อ่านต่อ
ชาวอเมริกันไม่เห็นด้วยสหรัฐโจมตี‘โสมแดง’ก่อน
ผลสำรวจเผยชาวอเมริกันไม่เห็นด้วยสหรัฐชิงโจมตี ‘เกาหลีเหนือ’ ก่อน ชี้เชื่อมั่นผู้นำกองทัพมากกว่า ‘ทรัมป์’...อ่านต่อ
ออสเตรเลียเล็งตั้งสำนักงานอวกาศ
ออสเตรเลียเตรียมตั้งสำนักงานอวกาศแห่งชาติ หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ
เครื่องบินกองทัพอิตาลีตกทะเล
เครื่องบินของกองทัพอากาศอิตาลีประสบเหตุตกกลางทะเล ห่างจากชายฝั่งเมืองเทอร์ราซินาเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ทำให้นักบินเสียชีวิต ขณะบินผาดแผลงเมื่อวานนี้ (24 ก.ย.)...อ่านต่อ
‘แมร์เคิล’ชนะเลือกตั้งนั่งผู้นำสมัย4
ตามคาด !! ‘แมร์เคิล’ ชนะเลือกตั้ง นั่งเก้าอี้นายกฯเยอรมนีสมัยที่ 4...อ่านต่อ

ข่าวรอบโลก โพสต์ทูเดย์

เจ้าชายแฮร์รี่ควงแฟนสาวชมกีฬา อินวิคตัส
เจ้าชายแฮร์รี โชว์หวาน ควงแฟนสาว 'เมแกน มาร์เคิล' ชมการแข่งขันกีฬาอินวิคตัส เกมส์ ในนครโทรอนโต ประเทศแคนาดา...อ่านต่อ
จีนเตรียมส่งยานสำรวจ ‘ดาวอังคาร’ ในปี 2020
จีนวางแผนเตรียมส่งยานสำรวจดาวอังคารในปี 2020 หวังเป็นชาติแรกที่จะสำรวจทั้งพื้นผิวและวงโคจรของดาวอังคารในคราวเดียวกัน...อ่านต่อ
ฟิลิปปินส์สั่งห้ามนายจ้างบังคับลูกจ้างใส่ส้นสูง
ฟิลิปปินส์สั่งห้ามนายจ้างบังคับลูกจ้างหญิงสวมส้นสูงในที่ทำงาน ระบุเป็นการ “ทรมาน” รูปแบบหนึ่ง...อ่านต่อ
ผู้โดยสารญี่ปุ่นแตกตื่น ‘แท็บเล็ตระเบิด’ ไฟลุกกลางรถไฟชินคันเซ็น
เมื่อแท็บเล็ตของผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเกิดระเบิด จนไฟลุกไหม้ในขบวนรถไฟชินคันเซ็น โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่การเดินทางสู่โตเกียวล่าช้าไปราว 7 นาที...อ่านต่อ
พรรคขวาจัดเยอรมนีตบเท้าเข้าสภาครั้งแรก
ผลการเลือกตั้งในเยอรมนีสะท้อนถึงการสนับสนุนพรรคขวาจัดอย่างไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่ยุคนาซี...อ่านต่อ
เด็กชายจีนขี่จักรยานขึ้นบันไดเลื่อน พลาดตกลงมาเย็บ 6 เข็ม
เด็กชายชาวจีน พยายามขี่จักรยานขึ้นบันไดเลื่อน แต่ทรงตัวพลาด พลัดตกลงมาจากจักรยาน ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่คอ แพทย์ต้องเย็บถึง 6 เข็ม...อ่านต่อ
'ออสเตรเลีย'ตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ
“ออสเตรเลีย” ประกาศตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ หวังขยายอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ...อ่านต่อ
โสมแดงโมโห'ทรัมป์' ขู่สอยเครื่องบินทิ้งระเบิดมะกัน
รมต.ต่างประเทศโสมแดง กล่าวหาทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ประกาศสงครามก่อน และเกาหลีเหนือพร้อมป้องกันตนเอง ด้วยการยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่สนละเมิดน่านฟ้าหรือไม่...อ่านต่อ
ขวาจัดผงาดเยอรมนี พรรคเอเอฟดีขึ้นที่3 ลั่นจะต้านการรุกรานของต่างชาติในประเทศ
แมร์เกิลได้เสียงน้อยที่สุดรอบ 70 ปี ประชาชนยี้นโยบายผู้อพยพดันพรรคขวาจัดได้เสียงในสภาเพิ่ม...อ่านต่อ
ญี่ปุ่นยุบสภากู้แผนภาษีขาย
อาเบะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เดือน ต.ค.นี้ หวังปรับทัพเร่งใช้งบหลังขึ้นภาษีขายกระตุ้นอัตราเกิด-เศรษฐกิจ...อ่านต่อ


ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตามข่าวต่างประเทศได้ที่นี่  (อ่าน 15509 ครั้ง)

ออฟไลน์ admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 19
  • Karma: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
    • ข่าวออนไลน์สยามมงคล
ติดตามข่าวต่างประเทศได้ที่นี่
« เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 01:50:26 PM »
ติดตามข่าวต่างประเทศ เรื่องราวรอบโลก และประเทศเพื่อนบ้านได้ที่นี่ : http://news.siammongkol.com/index.php/board,12.0.html

 


อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ หรือพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ ที่เว็บไซต์ : news.siammongkol.com