ข่าวหนังสือพิมพ์

ข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธรุกิจ
ข่าวเกษตร

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ที่  news.siammongkol.com

* ข่าวเกษตร

ข่าวเกษตร เดลินิวส์

ข่าวเกษตร คมชัดลึก

ข่าวเกษตร ThaiPbs

22 อ่างเก็บน้ำเสี่ยง! ต้องปรับปรุงในจ.สกลนคร อายุมากที่สุด 62 ปี

วันนี้( 9 ม.ค.2561) นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชกระแส ให้กรมชลประทาน เร่งรัดออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 22 แห่งที่อยู่ในสภาพเก่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบเช่นเดียวกับเขื่อนห้วยทรายขมิ้น จ.สกลนคร ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนสันเขื่อนพังในช่วงที่เกิดพายุเซินกาเมื่อปี 2560

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้สนองพระราชกระแสอย่างเร่งด่วน สำรวจสถานภาพของอ่างเก็บน้ำทั้ง 22 แห่งในจ.สกลนคร แล้วเสร็จพบว่ามีอายุการใช้งานเฉลี่ย 30 ปีขึ้นไปและมากที่สุด 62 ปี คืออ่างเก็บน้ำภูเพ็ก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ความจุ 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตร และอายุการใช้งานน้อยสุด 12 ปีคืออ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง อ.ภูพาน จ.สกลนคร ความจุ 600 ลูกบาศก์เมตร 

รองอธิบดีกรมชลประทาน บอกว่า ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง ความจุตั้ง 300 ลูกบาศก์เมตร -2.7 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ศักยภาพการเก็บน้ำมีน้อยลง เนื่องจากมีตะกอนลงไปทับถมจำนวนมาก 

พบจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหากรณีที่ต้องเร่งระบายน้ำฉุกเฉิน เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกายภาพของอ่างเก็บน้ำ เบื้องต้นแนวทางการปรับปรุง เช่น การเพิ่มความสูงของระยะพ้นน้ำ การปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเดิม การก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน การปรับปรุงรางระบายน้ำด้านท้ายทำนบดิน ซึ่งทั้งหมดนี้มีการทำแผนเสนอของจาก กปร.3 โครงการ ในช่วงปี 2561 ทั้งนี้หลังจากสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ จึงจะสามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงได้ 

 

ภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง

ภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง

 

10 อันดับอ่างเก็บน้ำที่ต้องเร่งปรับปรุง 

จากการสำรวจทั้ง 22 อ่างเก็บน้ำต้องปรับปรุง ในจำนวนนี้เขื่อนที่มีอายุมากสุด 62 ปี โดยกรมชลประทาน

1.อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก อ.พรรณานิคม อายุ 62 ปี ต้องปรับปรุงตัวทำนบดินที่ชำรุดเสียหาย และใช้หินทิ้งป้องกันการกัดเซาะทั้งด้านหน้าเขื่อนและด้านท้ายเขื่อน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความจุเต็มศักยภาพ อยู่ระหว่างออกแบบดำเนินการโดยสำนักออกแบบวิศวกรรมฯ กรมชลประทาน

2.อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง อ.สว่างแดนดิน อายุ 50 ปี  ต้องปรับปรุงตัวทำนบดินที่ชำรุดเสียหาย และใช้หินทิ้งป้องกันการกัดเซาะทั้งด้านหน้า เขื่อนและด้านท้ายเขื่อน2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความมจุเต็มศักยภาพ

3.อ่างเก็บน้ำห้วยหาด อ.ส่องดาว อายุ 36 ปี ต้อง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความจุเต็มศักยภาพ เพิ่มอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินบริเวณAbutment ฝั่งขวา ก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำลงลำน้ำเดิม เพื่อใช้สำหรับการพร่องน้ำ"อยู่ระหว่างออกแบบ คาดว่าแล้วเสร็จ ม.ค. 61

4.อ่างเก็บน้ำคำมะโคตร อ.ส่องดาว อายุ 35 ปี ต้องปรับปรุงอาคารท่อส่งน้ำทั้งสองแห่ง ก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำลงลำน้ำเดิม เพื่อใช้สำหรับการพร่องน้ำ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน บริเวณ Abutment ฝั่งซ้าย ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นให้สามารถระบายน้ำปริมาณน้ำสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ้ำ
50 ปี อยู่ระหว่างออกแบบ คาดว่าแล้ว เสร็จ ก.พ. 61

5.อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ อายุ 34 ปี ต้องปรับปรุงด้านท้ายอาคารทางระบายน้ำล้น
โดยใช้ Gabion เพื่อป้องกันการกัดเซาะ เพิ่ม Emergency Spillway ปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete อยู่ระหว่างออกแบบ ดำเนินการโดยสำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
กรมชลประทาน

 

 

6.อ่างเก็บน้ำน้ำซับ 3 อ.สว่างแดนดิน อายุ 33 ปี  ต้องขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความจุเต็มศักยภาพเพิ่มอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินบริเวณ Abutment ฝั่งซ้าย ก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำลงลำน้ำเดิม เพื่อใช้สำหรับการพร่องน้ำ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

7.อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 อ.สว่างแดนดิน อายุ 32 ปี อยู่ระหว่างออกแบบ คาดว่าแล้วเสร็จ ก.พ. 61

8.อ่างเก็บน้ำภูน้อย อ.ส่องดาว อายุ  32 ปี อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบจากกปร.ปี 61

9.ปรับปรุงฝายต้นน้ำ อ.สว่างแดนดิน อายุ 30 ปี ต้องก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแบบมีบานปิด-เปิด บริ เวณจุดที่น้ำไหลลงอ่างน้ำซับ 3  ขุดลอกด้านท้ายอาคารบังคับน้ำที่จะก่อสร้างพร้อมดาดคอนกรีต ขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความจุเต็มศักยภาพ อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการขอรับการสนับสนุนงบ กปร. 

10.อ่างเก็บน้ำหนองแปน 1 อ.เจริญศิลป์ อายุ 29 ปี  ต้องขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความจุเต็มศักยภาพ
เพิ่มอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินบริเวณ Abutment ฝั่งขวา ก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อใช้สำหรับการพร่องน้ำ อยู่ระหว่างออกแบบ คาดว่าแล้วเสร็จ ม.ค. 61

นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำอีก 12 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำบ้านแพงตอนบน  อ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแปน 2  อ่างเก็บน้ำหนองบัวแพ อ่างเก็บน้ำวังกอไผ่ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแปน 1  อ่างเก็บน้ำน้ำซับ 4  อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน  อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย อ่างเก็บน้ำห้วยโคก อ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงรับสั่งปรับปรุงเขื่อนเก่าภาคอีสาน 20 แห่ง 

 

 

...อ่านต่อ
รมว.เกษตรฯ คาดโทษข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุจริตโครงการ 9101

เมื่อวานนี้ (7 ม.ค.2561) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งในโครงการตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน หรือโครงการ 9101 ว่า ได้สอบถามอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยืนยันว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการระดับพื้นที่ ซึ่งอยู่ในชุมชนไปดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ซึ่งตรวจสอบแล้ว ข้าราชการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ได้ย้ำกับทุกคนว่าอย่าให้เกิดเรื่องการทุจริตขึ้น โดยเฉพาะพืชพันธุ์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่นำไปมอบให้กับชาวบ้านต้องมีคุณภาพดี และราคาไม่แพงกว่าที่ชาวบ้านซื้อในท้องตลาด

นอกจากนี้ จะเดินสายกำชับข้าราชการ กระทรวงเกษตรฯ ทุกหน่วยงานที่ทำงานอยู่ใน 76 จังหวัด ให้ปฏิบัติงานตามนโยบายปรับโครงสร้างภาคเกษตรเชิงรุกระหว่างวันที่ 24 มกราคม-20 กุมภาพันธ์นี้ โดยจะเชิญหอการค้าจังหวัด, ผู้จัดการ ธ.ก.ส., ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาร่วมหารือ เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคเอกชน โดยปรับทุกภาคส่วนมาสู่นโยบายการตลาดนำการผลิต รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในพื้นที่

 

 

...อ่านต่อ
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงรับสั่งปรับปรุงเขื่อนเก่าภาคอีสาน 20 แห่ง

วันนี้ (8 ม.ค.2561) นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำรัส ให้กรมชลประทาน เร่งรัดออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 20 แห่งที่อยู่ในสภาพเก่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบเช่นเดียวกับเขื่อนห้วยทรายขมิ้น จ.สกลนคร ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนสันเขื่อนพังในช่วงที่เกิดพายุเซินกาเมื่อปี 2560 ซึ่งขณะนี้เขื่อนห้วยทรายขมิ้นได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงขึ้น สามารถรองรับหน้าฝนปีนี้ได้

นายทองเปลว กล่าวว่า ขณะนี้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เร่งสำรวจและออกแบบเขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็กทั้ง 20 แห่งที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบทำให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจจะมีการทยอยปรับปรุงเขื่อนตามลำดับความเร่งด่วน และความวิกฤตของเขื่อนที่ทำการศึกษา พร้อมทั้งเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการปรับปรุงด้วย

ด้านนายทวีศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับเขื่อน 20 แห่งเบื้องต้นส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และบางแห่งโอนให้กับท้องถิ่นดูแล ส่วนมากอยู่ในพื้นที่ จ.สกลนคร แต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดอันตรายหากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งสำรวจรายชื่อและจะสรุปภายในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง กรมชลประทานมีมาตรการบำรุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ต้องกังวล 

สำหรับเขื่อนห้วยทรายขมิ้น จ.สกลนคร ก่อสร้างมากว่า 60 ปี มีความจุ 2.66 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่รับน้ำเกินศักยภาพถึง 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีคันดินถูกกัดเซาะพังจนน้ำไหลออกในช่วงที่เจอพายุเซินกาในเดือนกรกฎาคม 2560 และเกิดน้ำท่วมใหญ่เมืองสกลนคร 

 

...อ่านต่อ
นำร่องเกษตรกร 5 จังหวัดเสนอลดพื้นที่ปลูกยางพารา

วันนี้ (4 ม.ค.2561) นายปรีชา สุขเกษม เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ อยู่ระหว่างประสานกับเครือข่ายที่มีแนวคิดเดียวกันใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส เพื่อให้ร่วมกันจัดทำแผนลดพื้นที่ปลูกยางพาราใน 5 จังหวัดนี้ ก่อนนำเสนอ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาปรับลดพื้นที่ปลูกยางพารา และส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อลดกำลังการผลิตยางพาราออกสู่ท้องตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น 

โดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทั้งนี้ให้เกษตรกร ที่มีต้นยางพาราอายุครบและต้องถูกโค่น หรือเต็มใจโค่นต้นยางพารา สมัครเข้าร่วมในโครงการ เพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน ซึ่งอาจเป็นมะพร้าว ปาล์ม หรือไม้ผลอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะช่วยเหลือตั้งแต่ปลูก ถึงการแปรรูปส่งจำหน่าย ทั้งนี้ประเมินว่าหากลดพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศลง 2 ล้านไร่ จะสามารถดึงราคายางพาราให้อยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาทได้อย่างแน่นอน

...อ่านต่อ
หัวขโมยใช้โดรนดูลาดเลา ก่อนลอบตัดทุเรียนกว่า 1 ตัน จ.ชุมพร

นายกิตติศักดิ์ แก้วบังตู อายุ 34 ปี เกษตรกรใน อ.เมือง จ.ชุมพร ถูกผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนลักลอบใช้อากาศยานไร้คนขับ 4-5 ลำ มาบินดูลาดเลา ก่อนที่จะมีคนบุกไปตัดทุเรียนไปจำนวนมาก

 

  

นายกิตติศักดิ์ เปิดเผยว่า ตนเองได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ไว้จำนวนกว่า 300 ต้น เต็มพื้นที่ 28 ไร่ เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลจำนวน 2 ปี แต่ละครั้งได้ทุเรียน ไม่ต่ำกว่า 14 ตัน คิดเป็นเงินเกือบ 1 ล้านบาท ส่วนปีนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูราคาจะดีกว่าปกติเป็นเท่าตัว

 

 

ขณะนี้สวนทุเรียนกำลังประสบปัญหา ผู้ลักลอบขโมยแอบเข้ามาลอบตัดทุเรียนไปแล้วกว่า 1 ตัน หรือความเสียหายไม่น้อยกว่า 80,000 บาท โดยผู้ก่อเหตุมักใช้วิธีแอบตัดต้นละ 3-4 ลูก โดยจะตัดเฉพาะลูกทุเรียนที่อยู่กิ่งสูงเพื่อไม่ให้เจ้าของสวนผิดสังเกต

 

 

...อ่านต่อ
ออกมาตรการคุมเข้มรถบรรทุกอ้อย ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้หารือกับผู้ประกอบการออกมาตรการ 20 ข้อ ควบคุมทั้งน้ำหนักและความสูงในการบรรทุก ซึ่งชาวไร่อ้อยใน จ.กำแพงเพชร เชื่อว่า มาตรการนี้จะไม่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ช่วงกลางเดือน ธ.ค. ของทุกปีจะเป็นช่วงที่ชาวไร่อ้อย 7 จ.ภาคเหนือ จะตัดอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ซึ่งปีนี้กองทัพภาคที่ 3 วางมาตรการ 20 ข้อ ร่วมกับผู้ประกอบการและชาวไร่อ้อย เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เช่น การบรรทุกอ้อย ให้มีความสูงจากพื้นไม่เกิน 3.80 ม.

ขณะที่ ชาวไร่อ้อย จ.กำแพงเพชร ระบุว่า ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนมากนัก และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางร่วม ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นการร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่ 3 สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 และชาวไร่อ้อย

ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการสำนักแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ระบุว่า ในช่วงเดือน ธ.ค.จะมีรถบรรทุกอ้อยจำนวนมากวิ่งบนถนนต่างๆ จึงได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและที่สำคัญห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน 25 ตันตามที่กฎหมายกำหนด

 

...อ่านต่อ
"ประมง" ออกกฎกระทรวงคุมสัตว์น้ำเอเลียนโทษจับ-ปรับ 1 ล้านบาท

วันนี้ (29 พ.ย.2560) นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญ หาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่น หรือเอเลียนสปีชีส์ ที่มีการนำเข้ามาจากถิ่นอื่นโดยไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในบ้านเรา บางชนิดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ทำให้เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดี ถือเป็นการทำลายระบบนิเวศน์ดั้งเดิมของไทยและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐ กิจ และสุขอนามัย 

ซึ่งภาพรวม ประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่น อยู่มากกว่า 3,500 ชนิด ส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาเพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยง เป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม รวมทั้งการเก็บรวบรวมไว้ในสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนผ่านทางประเทศเพื่อนบ้าน การเดินทาง การขนส่ง 

 

 

แต่หากจำแนกกลุ่มสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว เช่น ปลาดุกรัสเซีย ปลาซักเกอร์ ปลาหมอเทศ และสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน เช่น ปลาหมอสียักษ์ ปลากดอเมริกัน ปลาเทราท์สายรุ้ง

ขณะที่ยังพบมีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าจากคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง หรือ IBC เช่น ปลาหนวดตัวดำ ปลาจระเข้ปากสั้น ปากยาว กุ้งแคระ  ปลาหมูไฟฟ้า ปลาซักเกอร์ ปลาจิ้งจกลายเสือ กุ้งแคระขาว กุ้งแคระทับทิม กุ้งเครย์ฟิช ปลาหมอสี  

ดังนั้นไทย ในฐานะประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานที่จะผลักดันให้มีการจัดการกับเอเลียนสปีชีส์ จึงมีการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย

 

 

ชงออกกฎกระทรวงคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นโทษปรับ-จับ

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้ เตรียมออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ซึ่งหากผู้ใดกระทำผิดมีบทลงโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ตามมาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ในการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นจากต่างประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง IBC เสียก่อน ซึ่งจะพิจารณาวัตถุประสงค์ของการนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดออกไปยังแหล่งน้ำสาธารณะได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาการระบาดของสัตว์น้ำเอเลียนสปีชีส์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายทางระบบนิเวศที่ชัดเจนตอนนี้ เช่นกรณีของ ณีปลาหมอสีระบาดอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  

 

...อ่านต่อ
ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เสนอ 6 แนวทางแก้วิกฤตยางพารา

วันนี้ (21 พ.ย.2560) นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย หรือ สคยท. เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางออกของปัญหาวิกฤตยางพาราไว้ 6 แนวทางคือ

1.ให้การยางแห่งประเทศไทยแก้ไขประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถจดทะเบียนเป็นเกษตรกรได้ตามมาตรา 4

2.แก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้เกษตรกรสวนยาง เพื่อให้สามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49(5) ในรูปแบบสวัสดิการสังคม โดยมีข้อเสนอเร่งด่วนคือ ให้การยางแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสวัสดิการฯ คนกรีดยางคนละ 3,000 บาท เพื่อเยียวยาช่วยเหลือในช่วงปัญหาราคายางตกต่ำ

3.แก้ไขระเบียบที่ว่าด้วยการปลูกแทนตามมาตรา 49(2) ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำสวนยางเชิงเดี่ยวมาทำสวนยางอย่างยั่งยืนด้วยการลดจำนวนต้นยางให้เหลือ 40 ต้นต่อไร่ ทำสวนผสมผสาน และให้จ่ายชดเชยการปลูกแทนบางส่วนสำหรับยางที่เปิดกรีดแล้ว ส่วนอัตราการจ่ายค่าชดเชยขึ้นอยู่กับอายุของต้นยาง

4.ให้การยางแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาเรื่องเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ ด้วยการรวมตัวเป็นชุมชนเพื่อใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 43(2)

5.จัดทำยุทธศาสตร์และแผนแม่บทว่าด้วยการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวนยาง

6.แก้ไขวิกฤตปัญหายางพาราไทยอย่างยั่งยืนภายใต้กลไกกฎหมาย การยางแห่งประเทศไทย และให้ชาวสวนยางมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ชาวเกษตรกรสวนยางที่มายื่นหนังสือยังชี้ถึงปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานที่ล้มเหลว และไร้ประสิทธิภาพของการยางแห่งประเทศไทย และการบริหารที่ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายการยางแห่งประเทศไทยปี 2558

...อ่านต่อ
"ฉัตรชัย"รับลูกชาวสวนยาง- ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง กยท.

วันนี้ (13 พ.ย.2560) ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดในภาคใต้ วางพวงหรีดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์สะท้อนการแก้ไขปัญหายางพาราที่ล้มเหลว จากนั้นร่วมหารือกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมยื่นหนังสือเสนอปลด นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เพราะไม่สามารถแก้ปัญ หาราคายางได้ โดยขอให้ กยท.ถอนตัวจากการลงทุนร่วมกับบริษัทรายใหญ่ 5 รายในนามบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย รวมทั้งขอให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น

 


นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ แกนนำสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยหรือ สยยท.เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ ม.44 ปลดผู้ว่าการยางและประธานบอร์ด กยท.

ขณะที่สมาชิกเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องผ่านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้แก้ปัญหาวิกฤติราคายางทั้งระบบ ทั้งนี้ได้เรียกร้องให้การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ถอนหุ้นจากบริษัทร่วมทุนด้วย

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย ระบุว่า พร้อมรับฟังข้อเรียกร้อง และจะเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งตั้งคณะกรรม การสอบข้อเท็จจริงกรณีบริหารงานล้มเหลวและไม่โปร่งใสในภายใน 7 วัน ส่วนกระแสข่าวว่าถูกโยกไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.ฉัตรชัย ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม เพราะยังไม่มีสัญญาณหรือพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี

...อ่านต่อ
"ข้าวป่า" เสี่ยงสูญพันธุ์พบลดลงร้อยละ 23

วานนี้ (6พ.ย.2560) นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยในงานวิจัยข้าวป่าและการอนุรักษ์ข้าวป่าในถิ่นเดิม และนิทรรศการข้าวป่าที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่า ขณะนี้ข้าวป่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการพัฒนาประเทศ การขยายเมือง การสร้างถนน ทำให้แหล่งข้าวป่าถูกทำลาย

มีรายงานว่าตั้งแต่ปี 2526-2536 ปริมาณข้าวป่าในประเทศไทยลดลงถึงร้อยละ 23 กรมการข้าวได้รวบรวม นำเมล็ดข้าวป่า ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ มาอนุรักษ์ไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์ รวมทั้งดูแลรักษาแปลงอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่าในถิ่นเดิม เพื่อให้ข้าวป่ามีวิวัฒนาการและความหลากหลายทางพันธุกรรมต่อไป เป็นแหล่งสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวปลูกในอนาคต

สำหรับข้าวป่าคือ ข้าวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีหลากหลายชนิดโดยมีรายงานว่าทั่วโลกมีข้าวป่าอยู่ 22 ชนิดพบในประเทศไทย 5 ชนิด ได้แก่ชนิด rufipogon, nivara, officinalisridleyi  granulate ในจำนวนนี้ 2 ชนิด คือรูฟิโฟก้อน และนิวารา ที่มีความสำคัญเพราะเป็นบรรพบุรุษของข้าวปลูก

ลักษณะของข้าวป่านั้น เป็นวัชพืช เมล็ดเล็ก ร่วงง่าย แต่มีลักษณะบางประการที่ไม่อาจหาได้จากพันธุกรรมข้าวปลูก คือ ความต้านทานโรคแมลง เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ทนแล้ง ทนดินเปรี้ยวสามารถบริโภคได้ แต่ไม่นิยมส่วนใหญ่นำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

...อ่านต่อ


รวมข่าวการเกษตร การเพาะปลูก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสำนักข่าว


  ไม่มีข้อความ  

 

หัวข้อปกติ
Hot Topic (More than 15 replies)
Very Hot Topic (More than 25 replies)

หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ หรือพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ ที่เว็บไซต์ : news.siammongkol.com